ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
خصوصیات کلی سیستمها

مواردی که ذیلا آورده شده است در کلیه زیر سیستم ها مشترک بوده و پیش بینی گردیده است:
سیستم امنیت دسترسی کاربران
این سیستم که بصورت یک لایه کل سیستم جامع را تحت پوشش قرار خواهد داد، تعریف و معرفی کاربران بصورت فردی یا گروهی، و تعیین سطح دسترسی آنان با توجه به نقاط امنیتی ی مشخص شده در سطح فایلها ، فرمها و فیلدها امکان پذیر خواهد نمود . دسترسی کاربران با توجه به رمز عبور ( Password ) افراد، برای دسترسی به کل سیستم و یا سهمی از عمــلکرد سیستم مانند اطلاع دهــی، اطلاع گیری، انتقال اطلاعات، دیــدار، چاپ و ... از طـــریق مدیـــر سیستم ( Administrator ) تعیین خواهد شد .

◊ سیستم کارتابل
این سیستم بصورت یک لایه کل سیستم جامع را پوشش خواهد داد، که با استفاده از سیستم امنیت دسترسی ( Security )، و نحوة گردش عملیاتی فرآیندها ( Work Flow )، فرمها و اطلاعات را در کل سیستم به گردش درآورده و با توجه به اختیارات و سطح دسترسی، هر کاربر پس از تایید عملکرد خود، فرم مورد عمل را از طریق کارتابل برای مخاطب مجاز بعدی ارسال خواهد نمود.

◊ سیستم گزارش ساز ( Report Generator )
علاوه بر گزارشات متداول و متعارف سیستم ها که پیش بینی آنها در هر یک از سیستم ها با برنامه نویسی شده است.
از سیستم گزارش ساز بعنوان یک سیستم مکمل در هر زیر سیستم بهره گیری خواهد شد، با انتخاب پارامترهای مورد نظر کاربران از فایلهای مختلف، و چیدمان پارامترهای انتخابی با فرمت ( Template ) مورد نظر بعنوان متن گزارش، با امکان برقراری شرطهای لازم برای پارامترهای خاص ، امکان جمع زدن ستونها و ...... ، تکمیل اطلاعات عناوین و تیترهای گزارش ( Header ) و توضیحات لازم در قسمت پائین گزارش ( Footer )، میتوان هر نوع گزارشی را تهیه و ذخیره نمود، که گزارشات ذخیره شده در آینده قابل بهره برداری خواهد بود. بدین ترتیب هر سیستم می تواند هرتع گزارش داشته باشد.

کلیه زیر سیستم های تحت پوشش سیستم جامع ، مبتنی بر ساختار بنیادی (Infra Structure)  میباشد که مشتمل بر Component های آماده نشده همشکل، فرآیندهای عملیات با استفاده از شمای اجرای کار ( Work Flow ) از پیش تعیین شده بر اساس وظائف و مسئولیت های اجرا کار کاربران میباشد .

شبکه:
کلیه زیر سیستم تحت شبکه محلی ( LAN ) و یا بسته به مورد و با استفاده از ارتباط ماهواره ای Vast و ارتباط ایستگاهها ( Nete ) راه دور از طریق Point-to-point بصورت Global Net Work  و یا Intranet بین المللی به مــرکـــز اطلاعات ( Data Center ) دسترسی و ارتباط داشته باشد .

تعداد کاربران:
هیچ محدودیتی در تعداد کاربران شبکه محلی و یا بین امللی وجود ندارد و بسته به تعریف کاربران توسط مدیـــر شبکه 
( Administrator ) و تعیین حدود اختیارات و سطح دسترسی ها و در نظر گرفتن امنیت اطلاعات و دسترسی ها به هر تعداد که سازمان لازم بداند قابل تعریف خواهد بود .