ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
مشتریان 
این شرکت علاوه بر مکانیزاسیون سیستم های مختلف، کلیه فعالیتهـــای اداری (پرسنل و حقوق)، عملیاتی ( انبارها، تولید، کنترل تولید و...)، مالی (حسابداری انبار، اموال، فروش، حسابداری قیمت تمام شده، حسابداری مالی) و بازرگانی ( تدارکات داخلی و خارجی، و فروش) بصورت یک سیستم جامـع و یکپارچه ( Integrated )  اطلاعات مـــدیریت ( ERP ) در سازمانها، شـــرکتها و کارخانجات متعدد، از جمله لاستیک دنا، فاراتل، دورال، پرچ ساز، ایران شیندلر، و... همچنین طی ده سال اخیر کلیه فعالیتهای مالی (ریالی – ارزی) شامل: ثبت تقاضای خرید، صورتحسابها، بودجه، سندرسی، تسهیم حسابها، خزانه داری و صدور چک و یا PI، حسابداری مالی، اموال، تدارکات، حقوق و دستمزد، حقوق پرسنل خارجی، تدارکات داخلی، تدارکات خارجی، کارکرد کشتی ها، حسابداری کشتی ها  و شناورها، حسابداری قیمت تمام شده و همچنین فعالیتهای اداری شامل: کارگــــزینی ، برنامه ریزی نیروی انسانی، انتصابات، انتـقالات و ترفیـعات، تعیین حقــوق و دستمـــزد، و رفاه کارکنان، سوابـــق کـارکنان دریائی ( Fleet Personnel ) و امور آموزش در شرکت ملی نفتکش ایران را بررسی، طــراحی و  با استفاده از آخـرین نرم افزارهای پایه ( بانکهای اطلاعاتی رابطه ای RDBMS و زبانهای VISUAL ) مکانیــزه نموده  بگـــونه ای که بعضا"  بیش از 10 سال است که با تعــداد بیش از 500 کاربـــر پراکنده در سطح شرکت (دفتر مرکزی ، تهران – مناطق و شعب داخل و خارج کشور ) بصورت Online از طریق ماهواره  وPAPER LESS عمل نموده و اسناد مالی و کلیه اطلاعات بصورت لحظه ای تنظیم در اختیار کاربر بوده و امکان تهیه دفاتر مالی و ترازها را تسریع می نماید .