ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
برنامه ریزی تولید ( مواد )
این سیستم بمنظور آماده سازی و تامین مواد مورد نیاز طبق برنامه تولید پیش بینی شده کارخانه با استفاده از جداول تولید بکار گرفته شده و امکانات و گزارشات ذیل را بدست خواهد داد .
1- ثبت و ایجاد پرونده ها و جداول مواد قطعات مصرفی در هر محصول و یا کالاهای نیمه ساخته .
2- ثبت برنامه تولید سالانه ، ماهانه ، و یا دوره معین به تفکیک محصولات مورد نظر .
3- تخمین میزان قطعات و مواد لازم جهت اجرای برنامه تولید ، با در نظر گرفتن قطعات بکار گرفته شده در کالاهای نیمه ساخته موجود در انبارها .
4- تخمین میزان قطعات، و یا کالاهای نیمه ساخته (Sub Assembly ) مورد نیاز برنامه تولید با توجه به موجودی مواد، قطعات ، و کالاهای نیمه ساخته، در انبارها .
5- تکمیل و تعمیم برنامه ریزی تولید ، با توجه به محصولات در برنامه تولید و کالاهای نیمه ساخته ای که بایستی تولید شود با ذکر زمان نیاز .
6- تهیه لیست قطعات و مواد اولیه مورد نیاز جهت پوشش برنامه تولیدی با در نظر گرفتن موجودی قطعات و مواد اولیه انبارها، با ذکر زمان و بودجه مورد نیاز جهت بخش سفارشات .