ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم تدارکات خارجی

این سیستم که مورد استفاده قسمت بازرگانی ( خرید خارجی ) خواهد بود در زمانهای لازم لیست کمبود مواد و قطعات قابل تهیه از بازار خارجی را از سیستم کنترل موجودی انبار فراخوانی کرده و همانند تدارکات داخلی با توجه به سوابق فروشندگان خارجی و یا بازارهای جدید استعلامهای لازم را تهیه و تا مرحله تعیین فروشنده پیش برده پس از تعیین فروشنده اقدامات لازم در جهت دریافت مجوزهای لازم، ثبت سفارش و... تا تحویل سفارش به انبار انجام ، و در زمانهای لازم گزارشهای ذیل را نیز تهیه خواهد نمود گزارش درخواستهای خرید خارجی توسط انبار و یا سایر متقاضیان شرکت که در دست اقدام میباشد .
1- گزارش پرو فرمهای نهائی دریافت شده از فروشندگان به ترتیب نام فروشنده، بخش متقاضی، تاریخ سر رسید،مبلغ ،....
2- گزارش وضعیت مجوزهای سفارشات .
3- گزارش اعتبارات ( LC ) باز شده و سر رسید آنها .
4- گزارش کالاهای در دست حمل .
5- گزارش کالاهای رسیده به گمرک .
6- گزارشات مربوط به بیمه، هزینه های حمل، ... قیمت تمام شده سفارش .
7- پرونده مخابرات مربوط به سفارش ( پست الکترونیک، تلکس، فکس، نامه ، ... ) .
8- گزارش سفارشات رسیده و بسته شده .
9- تهیه آمارهای مختلف از سفارشات رسیده و بسته شده و کالاهای خریداری شده .