ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
درباره ما
سابقه تاسیس

شرکت حساب و اندیشه (با مسئولیت محدود) در سال 1362 با کسب مجوز از شورایعالی انفورماتیک کشور با موضوع مشاوره مدیریت و خدمات کامپیوتر تشکیل گردید و از ابتدای تاسیس با بکار گرفتن کامپیوتر main frame بعنوان ابزار ، تعداد زیادی سیستم و برنامه های کاربردی در زمینه های تجاری ، اداری ، مالی ،بازرگانی ،علمی و مهندسی جهت تعدادی شرکت و سازمان های دولتی ، تحت پوشش و بخش خصوصی تهیه ، پیاده سازی و اجرا نمود.
از سال 1365 با شروع فعالیت PC در ایران به مرور مسیر خدمات بطرف PC متمایل گردیده است و تعداد زیادی طرح و برنامه های کاربردی ، بسته به نیاز و خواست مشتریان تهیه ، راه اندازی و تحویل نموده است .
علاوه بر چندین سیستم جامع (TOTAL SYSTEM) اداری و مالی ، تولیدی و بازرگانی در چندین کارخانه تولیدی بزرگ تحت محیط های شبکه  NETWARE و یا WINDOWS ، این شرکت مجموعه سیستم های مالی و اداری از شرکتهای بزرگ و وابسته به وزارت نفت را با استفاده از نرمافزارها پایه به شرح:
سیتم عامل ایستگاه: WINDOWS 98                        زبان برنامه نویسی: VISUAL BASIC 6.0
سیستم عامل شبکه: WINDOWS 2000 SERVER    بانک اطلاعاتی: SQL SERVER 7.0
تهیه ، نصب و راه اندازی و اینک نگهداری آنها را با بیش از 100  کاربر در حال کار بصورت PAPERLESS عهده دار میباشد . این شرکت به انتخاب وزارت صنایع ، شورایعالی انفورماتیک و انجمن انفورماتیک کشور موفق به دریافت مدارک کیفیت تولید نرمافزار ISO9001 با استندارد TICKIT انگلستان گردید .