ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات ( PM ) 

این سیستم که قابل دسترس کاربران بخش تعمیرات وتاسیسات ( نگهداری ماشین آلات ) خواهد بود . برنامه ریزی و کنترل سرویس و نگهداری ماشین آلات ، برنامه ریزی جهت تامین قطعات یدکی پرمصرف،‌ارزیابی پرسنل تعمیر کار،‌نگهداری شناسنامه ماشین آلات ، نگهداری سوابق تعمیرات ماشین آلات و میزان زمان کار برای آنها را در بر خواهد گرفت .
بدیهی است با مکانیزه شدن این سیستم،‌ میتوان در هر دوره مورد نظر آمار و اطلاعات دوره های قبل را از سیستم استخراج نمود . جهت آینده برنامه ریزی لازم را تهیه نمود . علاوه بر آن امکانات و گزارشات ذیل قابل دستیابی خواهد بود:
1- گزارش برنامه تعمیرات روزانه .
2- گزارش لیست انتظار بازدید،‌روغنکاری ، تعمیرات و یا تعویض قطعه طی دوره و یا روزهای آینده .
3- گزارش زمانبندی تعمیر و نگهداری ماشین آلات .
4- گزارش تعمیرات و عملیات انجام شده طی یک دوره معین .
5- گزارش مشخصات شناسنامه ای و کاتالوگ ماشین آلات شامل زمانهای بازدید، روغنکاری، تعمیر و یا تعویض قطعات و زمان اتفاق و یا تکرار آن .
6- گزارش توقف ماشین آلات طی دوره معین .
7- گزارش تعمیرات متوقف شده .
8- گزارش مصرف قطعات دوره .