ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
تاریخچه
مدارج و گواهینامه های شرکت
• ممیزی مراقبتی سالانه فعالیت های شرکت و پروژه های در دست اقدام، برای سومین سال متوالی توسط کارشناس اعزامی از انگلیس با موفقیت انجام گردیده، و در شهریور ماه 82 نیز ممیزی تغییر ویرایش به Iso9001-2000+TickIT توسط کارشناس مذکور انجام، و با موفقیت پایان یافت .
• در ارزیابی سال 83 شورایعالی انفورماتیک کشور این شرکت امتیاز 1044 را کسب نموده است .
• در سال 82 این شرکت موفق به دریافت پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع و معادن ایران گردیده است . 
چارت سازمانی