ورود
پنجشنبه 9 بهمن 1399
خبر
مذاکره در مورد مجازات های مایکروسافت در اتحادیه اروپا دو شنبه 6 شهریور 1385
توضیحات: این اتحادیه در سال 2004 به علت رفتارهای تجاری انحصار طلبانه مجازات هایی را برای مایکروسافت در نظر گرفت
متن: 

خبرگزاری سلام- کمیسیون اروپایی وابسته به اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد تحریم های پیشنهادی بر ضد مایکروسافت را در قالب نشست عادی خود در روز چهارشنبه مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
این اتحادیه در سال 2004 به علت رفتارهای تجاری انحصار طلبانه مجازات هایی را برای مایکروسافت در نظر گرفت و به تازگی اعلام کرد به ازای هر روز تاخیر در تامین نظرات این اتحادیه مایکروسافت را دو میلیون یورو جریمه خواهد کرد.
این در حالی است که مایکروسافت این تصمیم کمیسیون مذکور را رد کرده و آن ا به شدت تبعیض آمیز و ناعادلانه دانسته است. به نظر می رسد که برآیند مذاکرات آتی در کمیسیون اروپا سرنوشت مایکروسافت را تا حد زیادی مشخص کند.

چهارشنبه 23 مهر 1393
تعداد بازدید:1336