توضیحات:2 دى 1383 - ایسنا - بستن یک روزه‌ى یک ICP ، اگر براى خود شرکت 5 میلیون تومان ضرر مالى به همراه داشته باشد، براى اقتصاد ملى صدها میلیون تومان ضرر به خواهد داشت.
نمایش جزییات
توضیحات:طرح جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی برای اجراء به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ابلاغ شد.
نمایش جزییات
توضیحات:این اتحادیه در سال 2004 به علت رفتارهای تجاری انحصار طلبانه مجازات هایی را برای مایکروسافت در نظر گرفت
نمایش جزییات